محاسبه اجر و سفال

محاسبه تعداد آجرسفال , تیغه دیواری , آجرنما و انواع آجر در هر مترمربع

Visits: 10223

تخمین تعداد آجر , تیغه , سفال , و انواع دیگر مصالح مشابه لازم برای هر مترمربع از سازه

در این روش مقصود از آجر، یا یا همان آجر لفتون ( ده سوراخه ) با ابعاد ۵٫۵*۲۱*۱۰ سانتیمتر است :

 • دیوار چینی به ضخامت ۱۱ سانتیمتر : هر متر مربع ۷۰عدد آجر
 • دیوار چینی به ضخامت ۲۲ سانتیمتر : هر متر مربع ۱۳۷عدد آجر
 • دیوار چینی به ضخامت ۳۵ سانتیمتر : هر متر مربع ۲۱۷عدد آجر

و به طور کلی برای هر سایز اجر,تیغه سفالی ,اجرسفالی و…. میتوان طبق معادله زیر محاسبه نمود :

 • ضخامت دیوار×ارتفاع×طول = حجم دیوار
 • حجم دیوار ×۴/۳ = حجم آجر
 • حجم دیوار×۴/۱ = حجم ملات

عیار ملات یا بتن × حجم ملات یا بتن = میزان سیمان در آجرکاری دیوار
(حجم یک آجر یا سفال) / (حجم آجر ) = تعداد آجر یا سفال

تعداد آجر با احتساب بند کشی

دیوارها و نماسازی ها اغلب با استفاده از ملات ماسه سیمان یا دوغاب سیمان اجرا می‌شوند. در نگاه اول به نمای هر دیواری متوجه خواهید شد که سطح دیوار فقط متشکل از آجر نیست و مابین آجرها (برای چسبندگی یا زیبایی) فاصله کوچکی در حدود یک سانتیمتر اجرا شده است. به این فاصله در اصطلاح بنایی بند گفته می‌شود و در محاسبه تعداد آجر همبشه باید بندها را نیز مد نظر قرار دهیم. بند به دو نوع افقی و قائم تقسیم می‌شود. ضخامت بند افقی در محاسبات تعداد آجر در ارتفاع و ضخامت بند قائم در محاسبات تعداد آجر در طول دیوار اهمیت پیدا می‌کند.اجر سوفال

محاسبه تعداد آجر فشاری

در محاسبه تعداد آجر همیشه یک اصل اساسی وجود دارد و آن عبارت است از «توجه همزمان به مقطع و نمای دیوار برای درک صحیح چیدمان آجرها». در صورتی که این اصل اساسی در این قبیل محاسبات رعایت شود، درصد قابل توجهی از اشتباهات برطرف شده و نتایج قابل اطمینان تری به دست خواهد آمد. شکل یک دیوار با ضخامت ۳۰ سانتی را در نظر بگیرد، به ازای هر آجری که در نمای دیوار دیده می‌شود دو آجر نیز در قسمت پشتی است، به عبارت دیگر زمانی که شما با توجه به نمای دیوار محاسباتتان را انجام می‌دهید این محاسبات، ضخامت دیوار و تعداد آجر های پشت کار را در نظر نخواهد گرفت، لذا نتیجه بدست آمده را در عدد ۳ ضرب خواهید کرد (یک آجر در نما و دو آجر در پشت کار  که جمعا سه آجر خواهد شد).

این روال برای دیوار با ضخامت ۲۰ و ۴۰ سانتی نیز قابل تعمیم است ولی همواره توجه به مقطع و نما به صورت همزمان مد نظر خواهد بود. به عنوان یک حساب سر انگشتی در مورد محاسبه تعداد آجر می‌توان اینگونه گفت که تعداد آجر دیوار ۲۰، ۳۰ و ۴۰ سانتیمتری به ترتیب دو، سه و چهار برار دیوار ۱۰ سانتیمتری خواهد بود. این ضرایب صرفاً با توجه به چیدمان معمول بدست آمده است و در صورتی که چیدمانی به غیر از آن که در جزئیات آمده، استفاده شود مطمئناً ضرایب نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

ابعاد استاندارد آجرهای فشاری :

 • ۲۱٫۵×۱۰×۵
 • ۲۱٫۵×۱۰×۵٫۵

محاسبه تعداد آجر دیوار ۱۰سانتی

در این حالت آجرها از طرف بعد ۱۰ و ۲۱٫۵ سانتی روی هم قرار می‌گیرد. ابعاد ۵ و ۲۱٫۵ در نمای دیوار دیده می‌شود.

روش اول :

۴٫۴۴= (۲۱٫۵+۱)÷ ۱۰۰ = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول

۱۶٫۶۶ =(۵+۱)÷ ۱۰۰ = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ ۱۰۰= تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

۷۴ ≈ ۷۳٫۹۷=  ۴٫۴۴ * ۱۶٫۶۶ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

روش دوم :

 مساحت یک آجر با بند کشی÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

۷۴= (۶*۲۲٫۵) ÷ (۱۰۰*۱۰۰) = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع


محاسبه تعداد آجر دیوار ۵سانتی

در این حالت آجرها از طرف بعد ۵ و ۲۱٫۵ سانتی روی هم قرار گرفته و ابعاد ۱۰ و ۲۱٫۵ در نمای دیوار دیده می‌شود.

روش اول :

۴٫۴۴ = (۲۱٫۵+۱) ÷ ۱۰۰ = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول

۹٫۰۹ = (۱۰+۱) ÷ ۱۰۰ = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

۴۱ ≈ ۴۰٫۳۶ =  ۴٫۴۴ * ۹٫۰۹ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

روش دوم :

 مساحت یک آجر با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

مطلبی مرتبط با این نوشته را اینجا بخوانید!  اطلاعیه شماره ۲ : آجرنما – تولید و عرضه مستقیم از کارخانه

۴۱ = (۱۱*۲۲٫۵) ÷ (۱۰۰*۱۰۰) = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع


محاسبه تعداد آجر دیوار ۲۰سانتی (سه نوع چیدمان معمول و متداول)

طرح شماره یک

در عمل و پس اجرا به دلیل ابعاد آجر ضخامت این دیوار ها  ۲۲ سانت خواهد شد ولی در کل به این دیوارها ۲۰ سانتی گفته می‌شود.

چیدمان نوع اول

در این حالت آجرها از طرف بعد ۱۰ و ۲۱٫۵ سانتی روی هم قرار گرفته  و ابعاد ۵ و ۱۰ در نمای دیوار دیده می‌شود.

روش اول :

در این چیدمان به ازای هر آجری که در نما دیده می‌شود یک آجر در ضخامت دیوار وجود دارد لذا نتایج در یک ضرب می‌شود.

۹٫۰۹ = (۱۰+۱) ÷ ۱۰۰ = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول

۱۶٫۶۷ =(۵+۱) ÷ ۱۰۰ = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

 ۱۵۲ ≈ ۱۵۱٫۵ = ۱ * ۱۶٫۶۷ * ۹٫۰۹ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

روش دوم :

 مساحت یک آجر با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

۱۵۲ = (۱۱×۶) ÷ (۱۰۰*۱۰۰) = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

چیدمان نوع دوم

طرح شمار دو

در این حالت آجرها از طرف بعد ۱۰ و ۲۱٫۵ سانتی روی هم قرار گرفته و در هر رج یک آجر با ابعاد ۵ و ۱۰ و آجر بعدی با ابعاد ۵ و ۲۱٫۵ در نمای دیوار دیده می‌شود. لذا استفاده از روش دوم محاسبات ساده تر خواهد بود (تقسیم مساحت یک متر مربع دیوار به مساحت دو آجر کنار هم). با توجه به مقطع دیوار برای هر دو آجر کنار هم که در نما دیده می‌شود ۳ آجر در ضخامت دیوار وجود دارد لذا نتیجه را در ۳ ضرب خواهیم کرد.

روش دوم:

 مساحت دو آجر کنار هم با بند کشی ÷ مساحت دیوار بر حسب سانتیمتر = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

  ۱۵۰ ≈ ۳ × {(۶×۱۱) + (۶×۲۲٫۵)} ÷ (۱۰۰×۱۰۰) = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

چیدمان نوع سوم

در این حالت آجرها از طرف بعد ۱۰ و ۲۱٫۵ سانتی روی هم قرار گرفته و در یک رج ابعاد ۵ و ۱۰ در نمای دیوار دیده شده و در رج بعدی ابعاد ۵ و ۲۱٫۵ در نمای دیوار دیده می‌شود. لذا برای هر رج محاسبات جداگانه‌ای انجام داده و نتایج را باهم جمع می‌کنیم.

روش اول:

رج اول (در این رج به ازای هر آجری که در نما دیده می‌شود یک آجر در ضخامت دیوار وجود دارد.)

۹٫۰۹ = (۱۰+۱) ÷ ۱۰۰ = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول

۱۶٫۶۷ = (۵+۱) ÷ ۱۰۰ = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

۱۵۲ ≈ ۱ * ۱۶٫۶۷ * ۹٫۰۹ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

 • ضریب یک به دلیل وجود یک آجر در ضخامت دیوار در این رج است.

رج دوم (در این رج به ازای هر آجری که در نما دیده می‌شود دو آجر در ضخامت دیوار وجود دارد.)

۴٫۴۴ = (۲۱٫۵+۱) ÷ ۱۰۰ = (طول آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند قائم) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر طول

۱۶٫۶۷ = (۵+۱) ÷ ۱۰۰ = (ارتفاع آجر بعلاوه مقدار ضخامت یک بند طولی) ÷ ۱۰۰ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

۱۴۸ = ۲ *۴٫۴۴ * ۱۶٫۶۷ = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

 • ضریب دو به دلیل وجود دو آجر در ضخامت دیوار در این رج است.

با جمع کردن نتایج دو محاسبه قبلی در حقیقت تعداد آجر دو متر مربع از دیوار محاسبه خواهد شد که لازم است حاصلجمع بر دو تقسیم شود تا تعداد آجر یک متر مربع بدست آید.

۱۵۰ = ۲ ÷ (۱۴۸ +۱۵۲) = تعداد آجر ۵ سانت مورد نیاز در ۱ متر مربع

با توجه به نتایج بدست آمده برای سه نوع چیدمان بالا می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دیوارهای ۲۰ سانتی با چیدمان معمول برای هر متر مربع ۱۵۰ عدد آجر مورد نیاز است.


محاسبه تعداد آجر با تکنیکها و روشهای مختلف

روش دیگری که برخی از مترور ها و مهندسین استفاده می‌کنند روش حجمی است، بدین ترتیب که حجم یک متر مربع از دیوار را به حجم یک عدد آجر (با در نظر گرفتن بند) تقسیم می‌کنند. در اغلب موارد این روش جوابگوی محاسبات خواهد بود ولی تقریب زیادی خواهد داشت. دلیل این امر نیز تفاوت ملات مابین آجرها در انواع چیدمان ها است. به طور مثال اگر چیدمان نوع اول را در نظر بگیرید ضخامت دیوار فقط دارای یک آجر است و دقیقا برابر طول آجر یعنی ۲۱٫۵ است ولی در چیدمان نوع سوم رج دوم، دو آجر در ضخامت دیوار موجود است و ضخامت دیوار بیش از ۲ برابر عرض آجر (۲×۱۰) بوده و ۱٫۵ سانت ملات مابین دو آجر اجرا خواهد شد.محاسبه تعداد سفال و اجر تیغه

مطلبی مرتبط با این نوشته را اینجا بخوانید!  آجرلفتون سوراخدار-قیمت روز آجر لفتون 10 سوراخ

گرچه این تفاوت در محاسبات حجمی در این مورد جزئی و قابل اغماض است ولی در برخی موارد کاملا حیاتی بوده و مسیر محاسبات را به کل تغییر خواهد داد. تصویر زیر برای درک این تفاوت در دیوار  ۳۵ سانتی کاملا گویا است.

محاسبه تعداد آجرنما

آجر نما به ۳ صورت کلی در بازار موجود است:

۱)      آجرنما ۱۰ سوراخ یا آجرنمای کامل (در ابعاد است).

۲)      آجرنمای نیمه یا آجرنمای ۵ سوراخ

۳)      آجرنمای پلاک، دوغابی یا کارتنی

محاسبه تعداد آجرنما ۱۰سوراخ ( آجر بهمنی)

برای ساخت دیوارهای نمادار یا دیوارهایی که همزمان نقش جداکنندگی و نماسازی را در ساختمان ایفا می‌کنند، از آجرنمای ۱۰ سوراخ یا آجرنمای کامل که معمولاّ به ۳ رنگ زرد ، گلبهی و قرمز در بازار موجود است استفاده می‌شود، این نوع آجرنما در ساخت سوله، کارخانجات، دیوارهای اطراف شهرک ها و پادگانها کاربرد دارد.

این آجرها نیز به طور استاندارد در ابعاد ۲۱٫۵×۱۰×۵ هستند. بسته به قطر دیوار، تعداد مورد نیاز آجرنما متفاوت خواهد بود. قطر دیوار بسته به نوع کاربرد آن ۱۰ ،۲۰، ۳۵ سانتی متر است. محاسبات آجرنمای ۱۰ سوراخ با محاسبات هیچ تفاوتی ندارد.

محاسبه تعداد آجرنما نیمه (۵ سوراخ) و آجر پلاک

آجرنما نیمه و آجر پلاک جهت نمای خارجی یک ساختمان کاربرد دارد. معمولاّ جلوی یک دیوار تیغه و سفال کار خواهد شد. مفهوم کلی محاسبات در قسمت های بالا و با ذکر مثال توضیح داده شده است. تنها نکته باقی مانده در مورد دیگر انواع آجرها، اطلاع از ابعاد آنها است. که به صورت زیر خواهد بود.

ابعاد استاندارد آجرهای نمای نیمه :

۲۱٫۵ × ۶ × ۵

۲۱٫۵ × ۶ × ۵٫۵

ابعاد استاندارد آجرهای نمای پلاک :

۲۰ × ۲٫۵ × ۳ (معروف به آجر نمای سه سانت)

۲۰ × ۲٫۵ × ۴

۲۰ × ۲٫۵ × ۵

۲۰ × ۲٫۵ × ۵٫۵

۲۲ × ۲٫۵ × ۵٫۵

۲۶ × ۲٫۵ × ۶٫۵

نحوه محاسبات تعداد این نوع از آجرنما به صورت زیر است

(برای این نوع آجر چینی ۱ سانتی متر بندکشی طولی و قائم در نظر گرفته شده است).

 • آجرهای نمای نیمه

۴٫۴۴ = ۲۲٫۵÷۱۰۰=  تعداد آجرنما ۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۶٫۶۶ = ۶÷۱۰۰=  تعداد آجرنما ۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۷۴ ≈ ۷۳٫۹۷ = ۱۶٫۶۶×۴٫۴۴=  تعداد آجر ۵ سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع

۴٫۴۴ = ۲۲٫۵÷۱۰۰= تعداد آجرنما ۵٫۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۵٫۳۷ = ۶٫۵÷۱۰۰= تعداد آجرنما ۵٫۵ سانت نیمه مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۶۹ ≈ ۶۸٫۳ = ۱۵٫۳۷×۴٫۴۴=  تعداد آجر ۵٫۵ سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع

 • آجرهای نمای پلاک (با در نظر گرفتن بند قائم و افقی)

۴٫۷۶ = ۲۱÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۳ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۲۵ = ۴÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۳ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۱۱۹ = ۴٫۷۶×۲۵ =  تعداد آجر ۳  سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع

۴٫۷۶ = ۲۱÷۱۰۰ = تعداد آجرنما ۴ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۲۰ = ۵÷۱۰۰ = تعداد آجرنما ۴ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۹۶ ≈ ۹۵٫۲۳ = ۴٫۷۶×۲۰ = تعداد آجر ۴  سانت نیمه مورد نیاز در ۱ مترمربع

۴٫۷۶ = ۲۱÷۱۰۰ = تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۶٫۶۶ = ۶÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۸۰ ≈ ۷۹٫۳ =  ۱۶٫۶۶ × ۴٫۷۶ =  تعداد آجرنما ۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ مترمربع

۴٫۷۶ = ۲۱ ÷ ۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۵٫۵×۲۰ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۵٫۳۷ = ۶٫۵÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۵٫۵×۲۰ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۷۴ ≈ ۷۳٫۱۶ = ۱۵٫۳۷×۴٫۷۶ =  تعداد آجر ۵٫۵×۲۰سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع

۴٫۳۴ =  ۲۳÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۵٫۵×۲۲ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۵٫۳۷ = ۶٫۵÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۵٫۵×۲۲ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

مطلبی مرتبط با این نوشته را اینجا بخوانید!  آجر سفال و اهمیت و تاثیر آن در ماندگاری بناهای قدیمی

۶۷ ≈ ۶۶٫۸ = ۱۵٫۳۷×۴٫۳۴ =  تعداد آجر ۵٫۵×۲۲سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع

۳٫۷ = ۲۷÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۶٫۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر طول

۱۳٫۳۳ = ۷٫۵÷۱۰۰ =  تعداد آجرنما ۶٫۵ سانت پلاک مورد نیاز برای ۱ متر ارتفاع

۵۰ ≈ ۴۹٫۳ = ۱۳٫۳۳×۳٫۷ =  تعداد آجرنما ۶٫۵ سانت پلاک مورد نیاز در ۱ مترمربع


محاسبه تعداد | سفال تیغه مورد نیاز برای دیوارچینی

در کل برای انجام این گونه محاسبات لازم است ابتدا تعداد سفال مورد نیاز، در یک مترمربع را بدست آورد و بعد این تعداد را در کل متراژ حجم کار ضرب کرد تا کل سفال مورد نیاز بدست آید . معمولاً بسته به نوع دیوار، سفال در ضخامت های مختلف تهیه می‌شود و هنگام خرید نیز ضخامت آن بیان می‌شود. به طور کلی اجرای دیوار با بلوک های سفالی چیدمان ساده ای دارد و به مانند دیوارهای آجری دارای چیدمانها مختلفی نیست و معمولاً سفال ها از طرف پهنا یا ضخامت روی هم قرار می‌گیرند و ضخامت دیوار تنها با استفاده از انواع مختلف سفال، کم و زیاد می‌شود. لذا ضخامت سفال هیچ نقشی در تعداد مورد نیاز آن در یک مترمربع ندارد، بلکه شاخص تعیین کننده طول و ارتفاع آن است. طول و ارتفاع سفالهای استاندارد معمولاّ ۲۰×۲۰ است ولی ضخامت آن می‌تواند ۷، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰  باشد.بنابراین در یک مترمربع دیوار، تعداد سفال مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:

یک متر طول دیوار تقسیم بر طول سفال مصرفی (در اینجا ۲۰ سانتیمتر) و یک متر ارتفاع دیوار تقسیم بر ارتفاع سفال مصرفی (در اینجا ۲۰ سانتیمتر)

نکته اساسی در این محاسبات رعایت هماهنگ بودن تمامی واحد ها محاسباتی است، به عبارت دیگر اگر طول یک سفال را بر حسب سانتیمتر در محاسبات وارد کنید طول دیوار نیز بر اساس سانتیمتر باشد.

بند مابین بلوک ها در دیوارهای سفالی معمولا ۴ یا ۵ میلیمتر بوده و قابل چشم پوشی است.

100 (سانت) * 100 (سانت) = 1  یک مترمربع دیوار

۵ = ۲۰ ÷ ۱۰۰ =  (طول سفال) ÷ ۱۰۰=  تعداد سفال مورد نیاز در ۱ متر طول

۵ = (ارتفاع سفال) ÷ ۱۰۰=  تعداد سفال مورد نیاز در ۱ متر ارتفاع

۲۵ =  ۵ × ۵ =  تعداد سفال مورد نیاز در ۱ متر مربع

طول یا ارتفاع جبهه کاری همواره مضرب صحیحی از طول و ارتفاع آجر یا سفال مصرفی نیست بنابراین به هنگام اجرای دیوار یا نماسازی، شکستن یا برش دادن آجر و سفال امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مهم مهندس مترور باید در هنگام محاسبه تعداد آجر درصد مناسبی را به عنوان پرت و دور ریز در نظر بگیرد. مقدار درصد پرت معمولا بسته به کیفیت مصالح مصرفی متغییر است به عبارت دیگر آجر و سفال با کیفیت تر به هنگام شکستن و برش زدن به صورت مناسب تقسیم شده و معمولا هر دور طرف تقسیم بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در مورد مصالح با کیفیت پایین به دلیل برش نامناسب معمولاً یا هر دو قسمت بلا استفاده می‌شود یا یکی از قسمت ها شکل مناسبی جهت استفاده نخواهد داشت. لذا می‌توان گفت در نظر گرفتن حدوداً یک درصد پرت برای محاسبات مناسب خواهد بود.

محاسبه تعداد آجر و متره

یکی از اهداف محاسبه تعداد آجر مورد نیاز یک عملیات بنایی با نماسازی سفارش خرید آن است، لذا اطلاع از نحوه سفارش آجرها و سفالهای مختلف تکمل کننده پروسه خواهد بود. به طور معمول بر حسب وزن سفارش داده می‌شود. مترور می‌تواند تعداد بدست آمده را با در نظر گرفتن پرت، در وزن واحد هر آجر ضرب کرده و نتیجه را بر حسب تن اعلام نماید. وزن هر تقریباً ۱۷۵۰ گرم است. بر حسب کارتن و سفال نیز بر حسب عدد قابل سفارش است. بسته بندی در کارخانجات تولیدی مختلف متفاوت است. بر روی هر کارتن تعداد آن درج می‌شود این تعداد از کارخانه تولید کننده نیز قابل استعلام است.

نکته پایانی این که: در کل، تمامی احجام و سطوحی که به مانند دیوار متشکل از اجزاء و یا بلوک های کوچکتری هستند را می‌توان با استفاده از مفاهیم کلی گفته شده در بالا آنالیز کرد و تعداد بلوک و اجزاء سازنده آن را به راحتی بدست آورد ولی همواره نکته اساسیِ توجه به مقطع و نما، مدنظر خواهد بود.

1 نظر

 • real psychics

  پست های کیفیت کلید برای تمرکز برای بینندگان برای رفتن به دیدن سایت،
  این چیزی است که این صفحه وب ارائه می دهد. http://realpsychicnow.biz

 • نوشتن نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *